آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد اورانیوم پس از تصویب خروج ایران از پروتکل الحاقی

آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد اورانیوم پس از تصویب خروج ایران از پروتکل الحاقی

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی با دفاع از تصویب خروج ایران از پروتکل الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی گفت: امضا این طرح قبل از ترور شهید فخری زاده در مجلس شورای اسلامی‌مطرح شده و پس از شهادت ایشان طرح دو فوریتی در مجلس تصویب و دولت در آن مکلف است بعد از تأیید شورای نگهبان غنی سازی ۲۰ درصد را آغاز کند.