اخلاق مداری و انصاف در انتخابات کم شده/ مجلس فعلی در خواب غفلت به سر می‌برد/ کسانی که ادعای توانمندی دارند به جای شعار باید راهکار ارائه دهند

اخلاق مداری و انصاف در انتخابات کم شده/ مجلس فعلی در خواب غفلت به سر می‌برد/ کسانی که ادعای توانمندی دارند به جای شعار باید راهکار ارائه دهند

فرماندار اسبق رشت با اشاره به اینکه اخلاق مداری و انصاف در انتخابات کم شده، گفت: یک نماینده مجلس نباید وکیل الدوله باشد بلکه باید وکیل مردم بوده و از رانت، باند و فساد دوری کند.