تجهیز ۱۹.۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان به سیستم آبیاری نوین

تجهیز ۱۹.۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان به سیستم آبیاری نوین

به گفته مدیر آب‌وخاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی گیلان از سال ۹۲ تاکنون ۹.۵ هزار هکتار از باغات و اراضی به سیستم نوین آبیاری مجهز شده و همچنین پیش‌ازاین ۱۰ هزار هکتار از باغات و اراضی کشاورزی استان گیلان به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز بودند که این رقم اکنون به بیش از ۱۹.۵ هزار هکتار افزایش‌یافته است.