سایه سیاه کرونا سوغات سفرهای نوروز/ فعالیت چراغ خاموش برخی مشاغل

سایه سیاه کرونا سوغات سفرهای نوروز/ فعالیت چراغ خاموش برخی مشاغل

تعطیلات نوروزی امسال روی دیگر داشت که حاصل آن را در این روزهای سیاه کرونایی و افزایش تعداد فوتی‌ها شاهد هستیم که دور از انصاف نیست اگر بگوییم دود کباب‌های نوروز و خوشی چند روزه، امروز در چشم کادر درمان، خانواده‌ها و اصناف است.