کمیته امداد گیلان رتبه اول کشور از لحاظ جمعیت تحت پوشش سالمند را دارد

کمیته امداد گیلان رتبه اول کشور از لحاظ جمعیت تحت پوشش سالمند را دارد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با اشاره به اینکه متوسط جمعیت سالمندی در استان 11 و شش دهم درصد و در کشور هشت و سه دهم درصد است، گفت: از لحاظ تعداد سالمندان رتبه اول در کشور را داریم که بدنبال آن، بیشترین جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان نیز سالمندان هستند.