گلایه های حاج محمود کریمی در اولین شب بازگشت/ امر به معروف و نهی از منکر را با جدیت در هیئات دنبال کنیم/ دیگر باید روضه بخوانم

گلایه های حاج محمود کریمی در اولین شب بازگشت/ امر به معروف و نهی از منکر را با جدیت در هیئات دنبال کنیم/ دیگر باید روضه بخوانم

محمود کریمی با جعلی دانستن بسیاری از پیج های منتسب به وی تأکید کرد: یک سری بنده را ممنوع الخواندن اعلام کردند و گفتند حکم قوه قضائیه صادر شده است، اعتقاد دارم این بیماری شایعه پراکنی و نشر اکاذیب جدی است.