سه دهه گذشته هیچ اقدامی برای نوسازی شبکه برق استان گیلان انجام نشده است

سه دهه گذشته هیچ اقدامی برای نوسازی شبکه برق استان گیلان انجام نشده است

استاندار گیلان با بیان اینکه شرکت توزیع برق موظف است ماهانه ۸۰ کیلومتر از شبکه برق استان را تعویض و بازسازی کند گفت: شبکه برق گیلان شبکه‌ای فرسوده است و در طول سه دهه گذشته هیچ گونه اقدامی در راستای نوسازی شبکه برق استان انجام نشده است.