پروانه ۴دفتر خدمات مسافرتی گیلان لغو شد

پروانه ۴دفتر خدمات مسافرتی گیلان لغو شد

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان بیان کرد: بر اساس رسیدگی به شکایات، نظارت و بازرسی از دفاتر خدمات مسافرتی استان از ابتدای سال تاکنون ۲۹ دفتر تذکر و تعلیق دریافت کرده و پروانه ۴ دفتر لغو شده است.