چه کسانی به فرار خبرنگار گیلانی از ایران و پیوستن به ضد انقلاب کمک کردند؟!/ موضوعی که باید مورد توجه دستگاه قضایی قرار گیرد + تصاویر

چه کسانی به فرار خبرنگار گیلانی از ایران و پیوستن به ضد انقلاب کمک کردند؟!/ موضوعی که باید مورد توجه دستگاه قضایی قرار گیرد + تصاویر

متولیان دستگاه قضایی برای اینکه چنین اقدامی از دیگر خبرنگاران گیلانی که با شکایت مسئولین هرروزه مهمان دادگاه ها هستند سر نزند، باید راه چاره ای بیندیشند.