فتنه گران ۸۸ نقشه های شومی علیه نظام داشتند و مردم گیلان در ولایتمداری پیشتاز شدند/ آن روحانی ساده لوح بی سواد با حرف های خود علیه رهبری به بلندگوی شیطان تبدیل شد

فتنه گران ۸۸ نقشه های شومی علیه نظام داشتند و مردم گیلان در ولایتمداری پیشتاز شدند/ آن روحانی ساده لوح بی سواد با حرف های خود علیه رهبری به بلندگوی شیطان تبدیل شد

نماینده ولی فقیه در گیلان ایجاد نارضایتی بین مردم را از تلاش های دشمن عنوان کرد و گفت: فریاد مرگ بر آمریکای ملت ایران همیشه بلند است.