شهدای مدافع حرم گیلان در اردوهای جهادی و کمک به فقرا جزء افراد فعال و همیشه درصحنه محلات خود بودند

شهدای مدافع حرم گیلان در اردوهای جهادی و کمک به فقرا جزء افراد فعال و همیشه درصحنه محلات خود بودند

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان گفت: در جنگ بین تمدن الهی با تمدن ابلیسی، دشمنان ما می‌خواهند باورهایمان را تغییر دهند اما ما باید بدانیم که با اسلام می‌شود به همه خوبی‌ها رسید.