مطالبات شهرداری را وصول کنید و پاداش بگیرید!

مطالبات شهرداری را وصول کنید و پاداش بگیرید!

وصول مطالبات از بدهکاران شهرداری که بسیاری از آنان از ادارات دولتی هستند، دربرگیرنده مباحث حقوقی متعدد است و مشخص نیست پرسنل شهرداری رشت بر چه اساس و با تکیه بر کدام دانش و اهرمی می بایست نسبت به وصول مطالبات شهرداری اقدام کنند!

شهرداری رشت با بحران جدی مالی رو به رو است

شهرداری رشت با بحران جدی مالی رو به رو است

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه شهرداری رشت با بحران مالی رو به رو است، گفت:‌ پرداخت حقوق پاکبانان، کارگران، نگهبانان و بازرسان خطوط تاکسیرانی در دستور کار جدی قرار بگیرد.