به گردن کرونا نیاندازید/ بی‌برنامگی، اختلاف، جناح گرایی، منفعت طلبی و بی توجهی به مطالبات مردم؛ از عملکردهای شورای پنجم رشت!

به گردن کرونا نیاندازید/ بی‌برنامگی، اختلاف، جناح گرایی، منفعت طلبی و بی توجهی به مطالبات مردم؛ از عملکردهای شورای پنجم رشت!

این عملکردها سبب شد که هم در انتخاب شهردار به بن بست برسند و ماه ها شهر بدون شهردار اداره شود و درنهایت ناگزیر شدند که به یک گزینه غیربومی و ناکارامد برای شهرداری رشت تن در دهند و هم این که برنامه های توسعه شهر عقب بیفتد.

با توجه به قرنطینه غسالخانه باغ رضوان برای شستشوی اموات کرونایی، کارگران ما به بخش سنگر مامور به خدمت شده‌اند

با توجه به قرنطینه غسالخانه باغ رضوان برای شستشوی اموات کرونایی، کارگران ما به بخش سنگر مامور به خدمت شده‌اند

با توجه به اینکه غسالخانه سازمان آرامستانهای شهرداری رشت به صورت قرنطینه برای شست و شو و تغسیل اموات بیماران کرونایی با شرایط ویژه فعالیت می کند، در حال حاضر امکان تغسیل اموات عادی در این غسالخانه فراهم نیست.