بازدید ثابت قدم از تصفیه خانه عمان با پیراهن تی‌شرت آستین کوتاه!/ رونمایی از نامه مخالفت با مرخصی شهردار رشت+ تصاویر

بازدید ثابت قدم از تصفیه خانه عمان با پیراهن تی‌شرت آستین کوتاه!/ رونمایی از نامه مخالفت با مرخصی شهردار رشت+ تصاویر

روابط عمومی شهرداری این سفر را سه روزه دانسته! و مدعی شده شورای شهر رشت به شهردار مرخصی داده است! در حالی که نامه ثابت قدم به رئیس شورای شهر رشت چیزی دیگری را نشان می دهد.