این شهر عزادار حسین (ع) است؟!

این شهر عزادار حسین (ع) است؟!

امروز پنجمین روز از ماه محرم سال ۱۳۹۹ است و ماسال هیچ‌گونه رنگ و بویی از محرم به خود ندیده است باید به انتظار نشست تا اعضای شورا و شهردار ماسال که در طول این سالیان هیچ‌گاه به مقوله فرهنگی شهر ورود نکردند تصمیمی برای روزهای باقی‌مانده محرم اتخاذ کنند.