کسانی باید وارد شورای شهر شوند که حب جاه و مقام نداشته باشند / توسعه شهر هدف اصلی خدمت در سنگر شوراست

کسانی باید وارد شورای شهر شوند که حب جاه و مقام نداشته باشند / توسعه شهر هدف اصلی خدمت در سنگر شوراست

رضا عاشری شهردار سابق منطقه ۵ شهرداری رشت و کارشناس و قائم مقام فعلی شهردار منطقه ۳ در جمع خبرنگاران گفت : باید هدف کسانی که به شورای شهر ورود می کنند توسعه شهر باشد و آنانی که حب جاه و مقام دارند برای این عرصه قطعا مناسب نیستند.