توسعه کیفی در شهرک های صنعتی استان مهمترین اولویت در زمینه اجرای طرحهای عمرانی است

توسعه کیفی در شهرک های صنعتی استان مهمترین اولویت در زمینه اجرای طرحهای عمرانی است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت : توسعه کیفی در شهرک های صنعتی استان مهمترین اولویت در زمینه اجرای طرحهای عمرانی است .
دیدار مشترک فرمانداران شهرستان های صومعه سرا ، ماسال و رودسر با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان