نگاهی به دستاوردهای مهم موشکی کشور در سال ۱۳۹۹/ باز شدن دریچه‌های فضا با دو ماهواره‌بر جدید و بسته‌شدن روزنه تهدید با ده‌ها بالستیک و کروز +عکس

نگاهی به دستاوردهای مهم موشکی کشور در سال ۱۳۹۹/ باز شدن دریچه‌های فضا با دو ماهواره‌بر جدید و بسته‌شدن روزنه تهدید با ده‌ها بالستیک و کروز +عکس

دو ماهواره‌بر جدیدی که کشورمان در سال ۱۳۹۹ رونمایی و آزمایش کرد نشان داد در سالهای آینده، امکان و روند پرتاب و در مدار قرار دادن ماهواره‌های بومی کشورمان، سرعت بیشتر و نتایج ملموس‌تری به همراه دارد.