نماینده قشر آسیب پذیر هستم/ شناخت نیازهای فرهنگی، اجتماعی و عمرانی از شاخصه‌های یک شهردار موفق است

نماینده قشر آسیب پذیر هستم/ شناخت نیازهای فرهنگی، اجتماعی و عمرانی از شاخصه‌های یک شهردار موفق است

منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه به‌عنوان منتخب برخاسته از قشر آسیب پذیر جامعه در شورا همواره به فکر مطالبات مردم هستم گفت: رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و نگاه ویژه به مناطق محروم در شورای پنجم به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ یک آفت برای شهرداری است

کمیسیون ماده ۱۰۰ یک آفت برای شهرداری است

منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ اگرچه برای شهرداری درآمدزا است اما یک آفت برای شهرداری محسوب می‌شود گفت: نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان یک منبع درآمد نگریست و باید به‌دنبال ایجاد درآمد پایدار بود.