قوه قضائیه حساب نیروهای انقلابی که نقدشان از روی دلسوزی است را از افراد ضد نظام جدا کند/ رسانه‌ها موظف به نقد هستند

قوه قضائیه حساب نیروهای انقلابی که نقدشان از روی دلسوزی است را از افراد ضد نظام جدا کند/ رسانه‌ها موظف به نقد هستند

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: قوه قضائیه باید حساب نیروهایی که سابقه انقلابی گری دارند و روند نقدشان از روی دلسوزی و دفاع از نظام است را از افرادی معاند که ضد نظام و مردم هستند، جدا کند.