مردم و مجلس با رای خود حجت را بر دولت تمام کرده اند/ دولت به قول‌های قبل انتخابات و ایام رای اعتماد به وزرا جامه عمل بپوشاند

مردم و مجلس با رای خود حجت را بر دولت تمام کرده اند/ دولت به قول‌های قبل انتخابات و ایام رای اعتماد به وزرا جامه عمل بپوشاند

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم و مجلس با رای خود حجت را بر دولت تمام کرده اند، گفت: دولت به قول های قبل انتخابات و ایام رای اعتماد به وزرا جامه عمل بپوشاند.