بازخوانی اتفاقی که 24 آبان 93 در بیت نماینده ولی فقیه در گیلان افتاد/ شرط گذاری حاج آقا برای دیدار با انقلابیون!

بازخوانی اتفاقی که 24 آبان 93 در بیت نماینده ولی فقیه در گیلان افتاد/ شرط گذاری حاج آقا برای دیدار با انقلابیون!

آیا امام جمعه رشت همانگونه که برای عدم حضور دو نفر از اعضای جلسه شرط گذاری کرد برای دیدار با برخی از کسانی که در فتنه ۸۸ در استان دستی بر آتش داشتند نیز شرط‌گذاری کرد؟!