برخی در فضای مجازی با ارائه اطلاعات تقطیع شده آب به آسیاب دشمن می‌ریزند/ تمام خسارات آدینه را پرداخت می‌کنم

برخی در فضای مجازی با ارائه اطلاعات تقطیع شده آب به آسیاب دشمن می‌ریزند/ تمام خسارات آدینه را پرداخت می‌کنم

امام‌جمعه رشت بابیان اینکه باید اخلاق اسلامی را در فضای مجازی ترویج کنیم گفت: برخی با بهره‌گیری از فضای مجازی و ارائه اطلاعات ناقص و تقطیع شده آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.