مرکز کنترل ترافیک ۲ سال پیش با هزینه‌های زیاد افتتاح شده بود/ من همان زمان این پروژه را یک شوی تبلیغاتی نامیده بودم

مرکز کنترل ترافیک ۲ سال پیش با هزینه‌های زیاد افتتاح شده بود/ من همان زمان این پروژه را یک شوی تبلیغاتی نامیده بودم

امیدوارم بعضی از اعضای شورای چهارم که هم اینک در شورای پنجم هستند و شوق زیادی برای حضور در افتتاحیه ها دارند در افتتاحیه اصلاحیه پیاده راه فرهنگی و بی آرتی هم شرکت کنند؟!

هزینه سلامتی مردم سراوان را خرج پیاده راه کردند/ پیشنهاد جالب باقری به مسئولان شهری و محیط زیست!

هزینه سلامتی مردم سراوان را خرج پیاده راه کردند/ پیشنهاد جالب باقری به مسئولان شهری و محیط زیست!

شورای چهارم به ویژه طیف موافق شهردار معزول که تعدادی از آنان هم اینک در شورای پنجم حضوردارند در وضعیت کنونی سراوان نقش دارند. بودجه لندفیل سراوان و برخی دیگر از پروژه های شهری هزینه پیاده راه فرهنگی شد.

آقای رسولی! چرا آن زمانى که حقوق و بیمه و سنوات پرسنل آتش‌نشانى و پاکبانان و کارگران هزینه فوتبال می‌شد دم برنیاوردید؟!

آقای رسولی! چرا آن زمانى که حقوق و بیمه و سنوات پرسنل آتش‌نشانى و پاکبانان و کارگران هزینه فوتبال می‌شد دم برنیاوردید؟!

محمود باقری خطاب به عضو شورای شهر رشت نوشت: شما در شوراى چهارم شریک تخلفات و مفسده‌هاى شهردار معزول رشت در انحراف بودجه، تصویب بودجه غیر واقعى، تهاترهاى بى‍حساب و کتاب به ویژه ساختمان دانا و … بودید.

چرا هیچ عضو شورایی درخصوص طمع مدیران شهرداری به بیت المال فریادی نمی‌زند؟!/ جای خالی باقری خطیبانی در شورای پنجم!

چرا هیچ عضو شورایی درخصوص طمع مدیران شهرداری به بیت المال فریادی نمی‌زند؟!/ جای خالی باقری خطیبانی در شورای پنجم!

آیا عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و پرسنل هیچ تاثیری بر احوال آنان نمی گذارد؟! آیا این اعضای شورا کم کاری برخی مدیران و فساد مالی آنان را نمی بینند؟ یا به هر دلیلی! ناچار به سکوت شده اند؟!

امروز کدام نقابت را به چهره می‌زنی؟

امروز کدام نقابت را به چهره می‌زنی؟

در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی با مشارکت انبوه مردم به پایان رسید و نمایندگان خود را در پارلمان محلی انتخاب کردند، بنده به عنوان عضو کنونی شورای چهارم و یک شهروند رشتی ، چند موضوع را یادآور می شوم..