وزیر بهداشت ثابت کرد از فلسفه اشک چیزی نمی‌داند/ اظهارات ایشان کاملا غیر دینی، غیر علمی و غیر روانشناسی است

وزیر بهداشت ثابت کرد از فلسفه اشک چیزی نمی‌داند/ اظهارات ایشان کاملا غیر دینی، غیر علمی و غیر روانشناسی است

مسئول کانون مداحان شهرستان رشت گفت: اظهارات وزیر بهداشت کاملا غیر دینی، غیر علمی و غیر روانشناسی بوده و ناشی از عدم آگاهی و شناخت ایشان نسبت به عظمت دستگاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام است.