نعل وارونه استاندار گیلان!/ وقتی مسئولان غیر انقلابی نمی‌گذارند مردم شیرینی انقلاب را درک کنند!

نعل وارونه استاندار گیلان!/ وقتی مسئولان غیر انقلابی نمی‌گذارند مردم شیرینی انقلاب را درک کنند!

قانون باید فصل الخطاب همه مباحث و مسائل باشد و هر گونه هرج و مرج و خودسری محکوم است و حتما تمامی مشکلات ما ناشی از بی قانونی و عدم توجه برخی از مسئولین و گروها به منافع کشور و ملت می باشد.

امامی که نباید تحریف شود!

امامی که نباید تحریف شود!

انقلاب اسلامی پس از پیروزی به کرات دست حمایت الهی را در مواجهه با ابرقدرت ها و همه شرایط سخت و مشکلات متعدد داخلی خاصه در جنگ تحمیلی با خود به همراه داشت.

آشوب قطب ها بر علیه منافع ملت!

آشوب قطب ها بر علیه منافع ملت!

دو قطبی سازی کاذب که در سال های های اخیر رهبری انقلاب با دلسوزی به برخی از بازیگران لجوج سیاسی تذکر دادند با بی توجهی به فرمایشات معظم له سبب بروز تنش های غیر منطقی در سطح کشور گشت و تاسف دلسوزان انقلاب را با خود به همراه داشت.