دولت توان ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را ندارد

دولت توان ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را ندارد

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد آستارا برون‌زا شده و بازار این شهرستان با رکود مواجه بوده و بسیاری از پروژه‌های دولت به دلیل کمبود نقدینگی پیشرفت فیزیکی ندارند.