برگزارکنندگان همایش «در حلقه رندان» از مردم عذرخواهی کنند/ یکی از مسئولان در مراسمی که به حضرت معصومه(س) جسارت می‌شود حضور می‌یابد اما حماسه 9دی را نادیده می گیرد!

برگزارکنندگان همایش «در حلقه رندان» از مردم عذرخواهی کنند/ یکی از مسئولان در مراسمی که به حضرت معصومه(س) جسارت می‌شود حضور می‌یابد اما حماسه 9دی را نادیده می گیرد!

امام جمعه ماسال گفت: این مسئول در جایی که به حضرت معصومه(س) و علما و مراجع عظام جسارت می شود حضور پیدا می کند اما دو سال متوالی؛ حماسه 8 دی مردم گیلان و 9 دی ملت را نادیده می گیرد.