معنای بند میم وصیت نامه امام راحل چیست؟

معنای بند میم وصیت نامه امام راحل چیست؟

یکی از موضوعاتی که مستمسک برخی از رفتارهای «خارج از چارچوب قانون» در جامعه شده است، استناد به «بند میم وصیت نامه امام» است اما برای فهم دقیق‌تر از این توصیه باید به نکاتی توجه داشت.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش چند امضا دارد؟

استیضاح وزیر آموزش و پرورش چند امضا دارد؟

با توجه به اینکه ۱۵ نماینده امضای خود را از استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش پس گرفتند، این طرح که در ابتدا ۶۴ امضا داشت و بعد به ۶۸ امضا رسید، در حال حاضر ۵۳ امضا دارد.