افزایش تعرفه گمرکی و نوسانات قیمت عامل گرانی قیمت چادر

افزایش تعرفه گمرکی و نوسانات قیمت عامل گرانی قیمت چادر

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان گیلان مشکل قیمت بالای چادر در گیلان را مربوط به فقدان کارخانه چادر در کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش تعرفه گمرکی و نوسانات قیمت ارز در بازار نرخ چادر در نوسان قیمتی و متأثر از قیمت ارز است.