فردی به‌طور مخفیانه و عمدا چراغ‌ها را در شب شهادت روشن کرد/ در حال بررسی از طریق دوربین‌ها هستیم/ شهرداری کوتاهی نکرد

فردی به‌طور مخفیانه و عمدا چراغ‌ها را در شب شهادت روشن کرد/ در حال بررسی از طریق دوربین‌ها هستیم/ شهرداری کوتاهی نکرد

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت با بیان اینکه شهرداری دراین‌باره کوتاهی نکرده است گفت: در حادثه حمله به مجلس نیز کسی کوتاهی نکرد و عده‌ای خرابکار به دنبال چنین اقداماتی هستند.

بابت کوتاهی شهرداری از مردم عذرخواهی می‌کنم/ نصرتی موضوع را پیگیری و گزارش آن را به شورا ارسال کند

بابت کوتاهی شهرداری از مردم عذرخواهی می‌کنم/ نصرتی موضوع را پیگیری و گزارش آن را به شورا ارسال کند

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت گفت: بنده به عنوان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت از مردم عزیزمان عذر خواهی کرده و از شهردار محترم میخواهم این موضوع را پیگیری نماید و گزارش آن را به شورا ارسال کند.