آقایان مدیر! چرخ ویلچر‌ معلولان گیلانی به سختی می‌چرخد!

آقایان مدیر! چرخ ویلچر‌ معلولان گیلانی به سختی می‌چرخد!

معلولیت پدیده‌ای بیولوژیکی و انسانی است و سال‌ها است محققان برای افزایش توان جسمی و ذهنی معلولان و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت اجتماعی آنها تلاش می‌کنند البته نقش مدیران شهری امروز با وجود امکانات و پیشرفت‌های علمی برای ایجاد فضایی مناسب برای زندگی با آرامش این افراد در شهر غیرقابل انکار است.