چندین میلیون یورو سرگردان در سد شفارود و کارگرانی که به نحوه پرداخت‌ها معترض هستند

چندین میلیون یورو سرگردان در سد شفارود و کارگرانی که به نحوه پرداخت‌ها معترض هستند

سد شفارود به‌عنوان یکی از پر سروصداترین پروژه‌های اجرایی چالش‌های متعددی همچون مشکلات محیط زیستی و خطر نابودی میراث طبیعی، چندین میلیون یوروی سرگردان در مراحل اجرا و حقوق‌های همیشه معوق کارگرانش دست‌وپنجه نرم می‌کند.