توصیه مادر شهیده خدمت گیلانی به مردم برای پرهیز از دورهمی ها

توصیه مادر شهیده خدمت گیلانی به مردم برای پرهیز از دورهمی ها

مادر شهیده خدمت گیلانی بر پرهیز از دورهمی های خانوادگی و کمک به کادر درمان تاکید کرد و افزود: از هموطنان خواهش دارم تا می  توانند از تجمع دوری و پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنند تا با هم بتوانیم این بیماری را شکست دهیم.

روز «پرستار» آمد اما «تهمینه» نیست

روز «پرستار» آمد اما «تهمینه» نیست

روز پرستار از راه رسیده است اما این روزها جای خالی پرستاران شهیدی که در عرصه شریف مراقبت از بیماران جان خویش را از دست داده اند، بیش از همیشه هویدا است.