بغض پرستار ویژه کرونا از تصویر یک شهید/دوری پرستاران از خانواده و ارتباط از طریق فضای مجازی

بغض پرستار ویژه کرونا از تصویر یک شهید/دوری پرستاران از خانواده و ارتباط از طریق فضای مجازی

پرستار بیمارستان کوثر که این لحظه بغض گلویش را گرفته، می‌گوید یک عکس در فضای مجازی از شهید املاکی دیدم که ماسک صورت خود را برداشته و بر صورت یک سرباز گذاشت و به خاطر این کار خود به شهادت رسید.