کد خبر : 21075
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 آذر 1396 - 21:02

حرف‌های شهردار معزول رشت همانند سنت رفتاری‌اش صرفا برای فریب افکار عمومی است

حرف‌های شهردار معزول رشت همانند سنت رفتاری‌اش صرفا برای فریب افکار عمومی است

شهردار معزول رشت در بسیاری از مواقع از اصطلاحاتی استفاده میکند که منظور از آنرا فقط خودش می فهمد همانند اصطلاح حباب!؟

به گزارش گیلانستان، محمود باقری خطیبانی عضو سابق شورای شهر رشت در پی مصاحبه اخیر شهردار سابق رشت متن زیر را به تحریریه خطیب آنلاین ارایه داد که به شرح ذیل میباشد:

شهردار معزول و متخلف رشت که این روزها از سوی وزارت کشور به علت فقد صلاحیت های لازم از تصدی شهرداری گرگان باز مانده است، با استفاده از حلقه رسانه ای دوران تصدی اش در شهرداری رشت، طی مصاحبه ای که توهم و پریشان گویی و پر گویی در آن موج میزند و در شرایطی که باید به آن همه بی بند و باری مالی و بدهی های انباشته و ورشکستگی شهرداری و اتهامات ریز و درشتش درشهرداری پاسخ دهد همانند فرقه زنبیلیه در چهره یک مدعی شده و با  استدلال چوبین و هوچی گری ، مشکلات را ساده سازی و یا به اعضای قبلی شورا و شهردار جدید رشت منتسب می نماید.

اگر چه اعوجاجات آن معزول و متخلف و بیصلاحیت شایسته پاسخگویی نیست اما با احساس مسئولیت شهروندی و تعهد به مردم رشت و اینکه ممکن است باز هم عده ای دروغ آن معزول را باور کنند، چند نکته را یاد آوری میکنم:

-1 شهردار کنونی رشت هم دکترای شهرسازی دارد و هم بیش از ده برابر آن معزول، سابقه شهرداری دارد و ساختار شهرداری و فرایندها و مدیریت برآن را می شناسد وبا توجه به حساسیتیکه اعضای شورا، رسانه ها و افکار عمومی نسبت به مواضع شهردار دارند، میداندکه چه میگوید(بدهی 730 میلیارد تومانی شهرداری) ؛ بنابراین، حرف های بی پایه آن معزول همانند سنت رفتاری اش صرفا برای فریب افکار عمومی است وگرنه حداقل اعضای شورای پنجم رشت و مدیران شهرداری میدانند که وضعیت شهرداری به چه صورتی ا ست و در چه شرایط سختی قرار دارد؟ .

-2 شهردار معزول رشت در بسیاری از مواقع از اصطلاحاتی استفاده میکند که منظور از آنرا فقط خودش می فهمد همانند اصطلاح حباب!؟. و ی در پاسخ به اعلام بدهی 730 میلیارد تومانی شهرداری در زمان تصدی خود میگوید:”این عدد حبابی بیش نیست که ناکارآمدی این ۶ ماه در آن نهفته است”.

در متن های مالی، حباب معمولا به شرایطی اشاره داردکه قیمت یک دارایی از ارزش بنیادی خود با فاصله زیاد یپیشی میگیرد . هنگام حباب، قیمت دارایی مالی یا یک گروه از دارایی ها، بسیار متورم است، و وابستگی اندکی به قیمت ذاتی خود دارد .و یا ازنظر اقتصادی، حباب دریک بازار مشخص به چرخه ای ازاقتصاد گفته م یشود که آن بازار ، نرخ رشد بسیار بالایی را تجربه میکند و پس ازآن نیز دچار رکود شدیدی می شود. در بورس این حالت هنگامی رخ میدهد که قیمت ها شدیداً بالا رفته و از ارزش ذاتی دارای یها پیشی میگیرد. درچنین حالتی باید منتظر یک دوره افت شدید در قیمت ها شدکه معمولا با عرضه شدید سهام همراه است.

شهردار معزول، حباب را از نظر خود معنا نکرده است.آیا در بودجه مصوب پیشنهادی سال 96 که توسط خود ایشان به شورا ارایه شد حباب وجود داشته و شورا متوجه آن نشده است و یا…؟

به نظر می رسد ایشان منظور دقیق خود را بیان نکرده و با فریب کاری و با استفاده از این مفهوم، خواسته است که اصالت بدهی 730 میلیارد تومانی زمان خود را زیر سوال ببرد و با استخدام مفهوم حباب و اضافه کردن ناکارآمدی در 6 ماه گذشته، کفایت شهردار کنونی رشت را زیرسوال ببرد ودرعرصه رسانه ای خود را ذیحق نشان دهد.خوب است ایشان را بطه بین دو مفهوم حباب(بدهی 730 میلیاردتومانی) و ناکارآمدی را توضیح دهد.

-3در یکصد و هفتاد و هشتمین نشست شورای شهر، بررسی نهایی بودجه پیشنهادی شهرداری رشت برای سال  ۹۶ تشکیل 11/453 میلیارد ریال پیشنهاد شده بود اما پس از چندین جلسه بحث و بررسی بودجه پیشنهادی در کمیسیون تلفیق شورا و بررسی اعضای شورای شهر در صحن علنی، در نهایت به رغم مخالفت تعدادی از اعضای شورا و دفاع شهردار از بودجه پیشنهادی با رای اکثریت اعضای شورای شهر، مبلغ 9هزار میلیارد ریال برای بودجه سال 96 شهرداری رشت به تصویب رسید.

4- شهردار معزول میگوید :”میگویند بودجه شهرداری درسال96-95  زیاد و غیر عادی بسته شده؟ موضوع اینجاست که اولا خودتان حضور داشتید و مسئول مرتبط بودید در زمان تصویب و می توانستید….!!!!تصویب نکنید  “.حتما مخاطب این عبارت محمود باقری نیست بلکه حامیان سینه چاک آن معزول در شورای چهارم و شورای پنجم است وچنین ادعاهایی از فردی چون شهردار معزول و فریب کار بعید نیست اما برای اطلاع افکار عمومی عرض میکنم که من در نقد بودجه پیشنهادی سال 96 شهردار معزول در شورا و رسانه ها گفتم:

-1بخشنامه شهرداری و دهیاری کشورتصریح داردکه”میزان پیشبینی درآمدها در 5سال گذشته انجام پذیرد .در

صورت نیاز به پیش بینی درامدها بیش از پیش ازمیزا ن فوق بایستی دلایل توجیهی آن به پیوست بودجه پیشنهادی به شورا و مبادی ذیربط ارایه گردد”.بنابراین طبق بخشنامه مذکور شهرداری باید  5 سال آخر میزان درآمد را محاسبه و متوسط درآمد را مشخص و آنگاه می توانست افزایش بودجه را پیشنهاد بدهد و شور ابایستی این مبنا را در نظر می گرفت و به رشد بودجه رای می داد. در اینجا ملاک درصد تحقق بودجه مهم نیست بلکه ریال مهم است.صریحا میگویم من به عنوان عضو شورا از فرایند مذکور بی اطلاع هستم و اگر دوستان شورا دراین خصوص اطلاعاتی دارند به شهروندان اطلاع دهند.

-2درخصوص رشد بودجه شهرداری درسال 96 و براساس شناخت که از شخصیت شهردار دارم، بعد تبلیغاتی مساله، برایشان اهمیت بیشتری داشت. او میتواند بگوید شهرداری را با بودجه مثلا 200  میلیارد تومانی تحویل گرفته است و با بودجه 900 میلیارد تومانی تحویل میدهد و این یعنی ایجاد تحول در شهرداری؟!. برای اثبات این نظر به سخنان شهردار در جلسه دفاع از بودجه توجه فرمایید :”باز هم درخواست دارم انگیزه کارکنان شهرداری را به خاطر کم کردن بودجه نگیرید. وقتی حجم کار را کم میکنید تکلیف را کم میکنید و ماموریت ما کوچکتر میشود.ما شاید خوشحال تر هم باشیم ولی مردم ما واقعا آسیب می بینند.”

-3رشد بودجه شهرداری صرفا بعد تبلیغاتی ندارد و دارای یک پشت پرده ای است که من از نظر فنی آنرا توضیح

میدهم. شهرداری یکسری هزینه های مشخصی دارد مانند حقوق و پروژه های عمرانی و خدماتی و آسفالت و …اما افزایش سقف بودجه چنانکه تا کنون در رفتار شناسی شهردار تجربه کرده ایم این امکان را به او میدهد که پروژه های درجه چندم؟ را وارد بودجه کند و در اجرا هم خودش تصمیم میگیرد که کدام پروژه را انجا مدهد و یا کدام پروژه

اولویت دارد!؟ و از همه مهمتر این پروژه ها قانونی هستند وکسی نمیتواند برچسب ضد قانونی به اقدامات شهردار بزند وکاری هم از دست شورا بر نمی آید.

-4در این مصاحبه بازهم شهردار معزول از مفهوم مقدس جهاد استفاده کرده است. بارها گفته ام و باز هم میگویم که یک چیزهایی لقلقه زبان شهردار رد صلاحیت شده گرگان هست که آن هم برای تبلیغ و حساسیت زدایی و سوء استفاده از عناوین مقدس است.کسی که ابایی ندارد تا در علن و خفا بگوید من بر نامه هایم را با زر و زور و تزویر پیش میبرم بدیهی است کسی اداهایی که او در می آورد ر اباور نمیکند.پس از مصاحبه ایشان یکی ازکاربران در یک گروه تلگرامی باطنز نوشته بود:

“…دکتر جان مهروز معزول صحبت ازجهاد کردی چشمانم برای جهادهایی که برای رشت کردی به اشک افتاد. شاید کسی از جهاد تو خبر نداشته باشه ولی من میدانم انصافا”پیاده راهی با این همه مشکل افتتاح کردن جهاده .پروژه  4 میلیارد تومان برآوردی را 23 میلیارد تمام کردن جهاده .بی توجهی کامل به مصوبات شورا و یا اصلا” کل اعضاء شورا جهاده .ایجاد بی نظمی در شهرداری جهاده. بدون اطلاع شورا به مسقط رفتن جهاده.کنسل کردن چندین استیضاح در شب آخر جهاده و هزاران جهاد دیگر….اصلا”تو خود جهادی دکترجان. بگذریم راستی دکتر یک سئوال دارم ازشما جهاد چیه؟

ایشان نباید اصراری به آنچه که نیست، داشته باشد و قبلا به ایشان هشدارداده بودم ا ز عناوین مقدس استفاده ابزاری نکند و زر و زور و تزویرش را جای دیگری استفاده کند.دروغگو و زر پرست و محتکر و تخریب گر بیت المال ومال اندوز را نه با جهاد کاری است و نه صلاحیت اظهار نظر در این حوزه را دارد .بهتر است فعلا پرونده های در حال رسیدگی در محاکم را پیگیری کند واگر هم وقت دارد به 40-50 میلیارد تومان ثروت ادعایی اش رسیدگی نماید.

-5نامزد رد صلاحیت شده شهرداری گرگان در مصاحبه اش با گیل خبر حرفهای بیربط زیادی زده است که قصد

پاسخگویی به آن و اشاره مجدد به مفاسد مدیریتی اش در شهرداری رشت را ندارم اما خوب است شورا و شهرداری به این موضوع توجه نمایندکه شهردار معزول همانند فرقه زنبیلیه از تکاپو نمی افتد و حتی اگر صلاحیتش برای تصدی شهرداری گرگان تایید نشد نا امید نیست و به هر وسیله ای توسل می جوید تا به هدف برسد؛ بنابراین، باید مراقب شیطنت ها و توطئه ها ی شبانگاهی و پرسه زدن در قلیان سراها و لابی کردن های وی باشند و به ویژه شهردار رشت مراقب باشد که از درون سیستم آسیب نبیند. مصاحبه شهردار معزول و بیصلاحیت با سایت گیل خبر هم پیامی برای شهردار رشت است که اگر با ما نسازی ، هزینه خواهی داد؟!

print
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.