سرمایه گذاری‌های فرهنگی بر مساجد متمرکز شود

سرمایه گذاری‌های فرهنگی بر مساجد متمرکز شود

حجت الاسلام رضوانی‌نژاد با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقاء جایگاه و نقش مساجد گفت: سرمایه گذاری‌ها به‌ویژه در بخش فرهنگی و با جلب مشارکت‌های مردمی بر مساجد متمرکز شود.