پیوند آشکار ضد انقلاب و داعش هیچ تردیدی را برای ادامه طرح براندازی نظام نگذاشت

پیوند آشکار ضد انقلاب و داعش هیچ تردیدی را برای ادامه طرح براندازی نظام نگذاشت

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: پیوند آشکار ضد انقلاب و داعش جای هیچ تردیدی را برای ادامه طرح براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگذاشت تا مشوقین و محرکین خارجی و داخلی اغتشاشات، بار دیگر شاهد نتایج اقدامات کور خود در به خاک و خون کشیدن مردان، زنان و کودکان بی دفاع باشند.

رفتن به نوار ابزار