رویکرد سیاسی استاندار گیلان در عزل و نصب ها نگران کننده است/ از بین رفتن انگیزه فعالیت در مدیران کارآمد و متعهد

رویکرد سیاسی استاندار گیلان در عزل و نصب ها نگران کننده است/ از بین رفتن انگیزه فعالیت در مدیران کارآمد و متعهد

امام جمعه خمام گفت: هفته گذشته استاندار گیلان علیرغم نصیحت‌ها و دلسوزی‌های ناصحین ۱۸ انتصاب جدید داشته اند که اسباب نگرانی برخی دلسوزان را در فضای مدیریتی استان در پی داشته است.

رفتن به نوار ابزار