سکوت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در پی انتصاب غیرقانونی ۴ بخشدار توسط استاندار گیلان! + اسناد

سکوت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در پی انتصاب غیرقانونی ۴ بخشدار توسط استاندار گیلان! + اسناد

اگر دستگاه های نظارتی بدون مصلحت اندیشی و در بدو زمان عدول از قانون، موارد را رصد و ورودی موثر داشته باشند مطمئناً از بروز مفاسد و ریشه دار شدن آن جلوگیری و باعث افزایش اعتماد ملت خواهد شد.

رفتن به نوار ابزار