حملات دقیق موشکی و پرتاب فضایی ایران آمریکا و متحدانش را غافلگیر کرده است / توانمندی‌های ایران به حدی رسیده‌ که تحریم یا انزوای سیاسی دیگر کارساز نیست

حملات دقیق موشکی و پرتاب فضایی ایران آمریکا و متحدانش را غافلگیر کرده است / توانمندی‌های ایران به حدی رسیده‌ که تحریم یا انزوای سیاسی دیگر کارساز نیست

یک اندیشکده آمریکایی می‌گوید پرتاب فضایی و حملات موشکی اخیر ایران نشان می‌دهند که این کشور از آمریکا و متحدانش هراسی ندارد و قادر ‌است به سامانه‌های دفاع موشکی آنها نفوذ کند.

رفتن به نوار ابزار