سرم در اندیشه خداست و قلبم به خاطر مردم می‌تپد

سرم در اندیشه خداست و قلبم به خاطر مردم می‌تپد

همسر شهید انصاری با اشاره به فرازی از وصیت‌نامه شهید بزرگوار، می گوید: در بخشی از وصیت‌نامه شهید خطاب به من آمده که مطمئن باش دو جا از بدنم “سرم و قلبم” مورد هدف دشمن قرار می‌گیرد، به سرم چون در اندیشه خداست و به قلبم چون بخاطر مردم می‌تپد. بر این اساس، وقتی در برنامه‌ریزی‌ها به خدا بیاندیشیم در جهت نفع مردم گام برمی‌داریم و در پی نفع شخصی نخواهیم بود.

رفتن به نوار ابزار