مشق عشق در دستان مهربان معلم

مشق عشق در دستان مهربان معلم

با خودم می گویم نباید بی انصاف باشیم، شاید گاهی جایی کوتاهی هایی هم شده باشد اما بی شک معلمانی هستند که مشق عشق در دستان مهربان خود می آموزند…

رفتن به نوار ابزار