تیم آقای رئیسی بی‌سواد، کم تجربه و ناکارآمد است/ آیا نباید فاتحه انقلاب را خواند؟!

تیم آقای رئیسی بی‌سواد، کم تجربه و ناکارآمد است/ آیا نباید فاتحه انقلاب را خواند؟!

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت: اگر ۴۰ سال بعد از انقلاب ما هزار مدیر فاسد داشته باشیم نباید فاتحه آن انقلاب و کشور را خواند … عبدالملکی می‌داند اگر این مجلس کمی عرضه داشته باشد چند ماه دیگر او را استیضاح می‌کند.

رفتن به نوار ابزار