نمایش «من کجا باران کجا»

نمایش «من کجا باران کجا»

بابک بهاری مدیر پروژه تئاتر خیابانی دائم از اجرای نمایش «من کجا باران کجا» در یازدهمین هفته از پروژه تئاتر خیابانی دائم در رشت خبر داد

رفتن به نوار ابزار