بی تدبیری استانداری و شهرداری، باز هم طعم شیرین برف را در کام مردم تلخ کرد!

بی تدبیری استانداری و شهرداری، باز هم طعم شیرین برف را در کام مردم تلخ کرد!

گویا آن همه جلساتی که از اوایل هفته پیرامون جلوگیری از خسارات این بارش برف با عنوان “جلسات ستاد بحران” برگزار کرده بودند، فواید ملموسی نداشت و صرفا می توان از آن به عنوان نشست های “گزارش کاری” یاد نمود.

رفتن به نوار ابزار