سنگ فرش بازار رشت به زودی آغاز می‌شود

سنگ فرش بازار رشت به زودی آغاز می‌شود

علوی از حل اختلاف نظراتی که در چگونگی طراحی و اجرای پروژه ساماندهی بازار رشت وجود داشت خبر داد و گفت: با تامین مصالح مورد نیاز ، فرآیند سنگ فرش بازار رشت به زودی آغاز می‌شود.

رفتن به نوار ابزار