بافت فرسوده شهر رشت؛ تهدیدی که اولویت ندارد

بافت فرسوده شهر رشت؛ تهدیدی که اولویت ندارد

تمرکز شهردار رشت بر روی پروژه هایی چون پیاده راه فرهنگی و بی آرتی و درگیر کردن شهرداری با مسایل غیر ضروری از جمله بیانیه نویسی، سیاسی کاری ، ایجاد دعوای رسانه ای و عدم تعامل با شورا و دیگر دستگاه ها و … باعث شده است که به برخی از مشکلات اساسی شهر بی توجهی شود که از جمله آنها بافت فرسوده است .

رفتن به نوار ابزار