فریادی فراتر از شکایت

فریادی فراتر از شکایت

چگونه باید اراده برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی را تقویت کرد ؟ ایا در مبحث مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی فقط دستگاه های نظارتی وظیفه دارند.

فکر نکنید چون نامزد شورای شهرم از مواضعم کوتاه خواهم آمد/ شما نه هوادار سپیدرودید و نه دلتان برای ورزش می تپد

فکر نکنید چون نامزد شورای شهرم از مواضعم کوتاه خواهم آمد/ شما نه هوادار سپیدرودید و نه دلتان برای ورزش می تپد

فکر نکنید چون من نامزد شورای شهرم از مواضعم کوتاه خواهم آمد و به تمنای رای، اعتقاداتم را فدا خواهم کرد . شما نه هوادار سپیدرودید و نه دلتان برای ورزش می تپد. شما فقط فرصت طلبید.

حکم ارتقاء مدیر سایت هتاک به قوم تالش چه معنایی دارد؟/ انتصابی که فضای اجتماعی منفی علیه دولت ایجاد می‌کند!

حکم ارتقاء مدیر سایت هتاک به قوم تالش چه معنایی دارد؟/ انتصابی که فضای اجتماعی منفی علیه دولت ایجاد می‌کند!

انتصاب مجدد فردی که هم امتحان خود را در سمت مدیرکل کتابخانه ها پس داده است و هم در حمایت از شهردار رشت و گرفتن امکانات مختلف و متعدد از وی در میان سایر باندهای رسانه ای شهردار گوی سبقت را ربوده است، فضای منفی اجتماعی علیه دولت به وجود می آورد.

استفاده ابزاری شهردار رشت از کلمه مقدس “شهید”/ ثابت قدم می خواهد با هر ابزار مشروع و یا نامشروعی به هدف خود برسد!

استفاده ابزاری شهردار رشت از کلمه مقدس “شهید”/ ثابت قدم می خواهد با هر ابزار مشروع و یا نامشروعی به هدف خود برسد!

شهردار رشت به رغم مصیبت هایی که در بارش برف اخیر رشت در اثر ناکارآمدی سیستم مدیریت شهرداری و فعالیت های نمایشی اش برای مردم به وجود آورده است هم چنان بر طبل غرور می زند.

آیا شهرداری به سمت سکولاریزه شدن پیش می رود!؟/ اعضای کمسیون فرهنگی مواضع خود را مشخص کنند

آیا شهرداری به سمت سکولاریزه شدن پیش می رود!؟/ اعضای کمسیون فرهنگی مواضع خود را مشخص کنند

در این یادداشت فقط قصد داشتم که موضوع سکولاریزه شدن برنامه های شهرداری را مطرح نمایم و در یادداشت دیگر نمادهای سکولاریسم در برنامه های شهرداری در حوزه اجتماعی و فرهنگی را بررسی خواهم کرد .

رفتن به نوار ابزار