خشکسالی بیخ گوش گیلان

خشکسالی بیخ گوش گیلان

گیلان بیشترین میزان بارش را دارد و نباید با بحرانی کم آبی مواجه باشد اما با توجه به افزایش سرانه مصرف چالش کم آبی و خشکسالی بیخ گوش این استان سرسبز قرار گرفته است.

رفتن به نوار ابزار